คู่มือและวีดีโอสาธิตสินค้า

คู่มือการติดตั้งสินค้า


คู่มือท่อกันกลิ่นรุ่น Premium


คู่มือท่อกันกลิ่นรุ่น Deluxe


คู่มือซิลิโคนกันกลิ่นพร้องตะแกรง


คู่มือซิลิโคนกันกลิ่นระบายน้ำสองทาง


วีดีโอสาธิตสินค้า

  

ทดสอบการป้องกันกลิ่นของซิลิโคนกันกลิ่น                                       ทดสอบการทำงานของท่อกันกลิ่น รุ่น PremiumสแตนเลสเกรดA


  

ทดสอบการระบายน้ำของซิลิโคนกันกลิ่น                                            ทดสอบการระบายน้ำของกระบอกกันกลิ่น 


   

การติดตั้งซิลิโดนกันกลิ่นและแมลง                                                     การติดตั้งท่อกันกลิ่นและแมลง รุ่น Premium สแตนเลสเกรด A 


   

วิธีติดตั้งกระบอกกันกลิ่น                                                                       วิธีติดตั้งซิลิโคนกันกลิ่นกับอ่างล้างหน้า 

วิธีติดตั้งฐานรองอะคริลิค สำหรับอุปกรณ์ดักกลิ่น