แจ้งชำระเงิน

  • ไม่ทราบหมายเลข order ให้ใส่ 0000
  • เพื่อให้ทางร้านติดต่อกลับเมื่อมีข้อสงสัย
  • ชื่อบัญชี นายประยุทธ สุขคณาภิบาล
  • / /
  • แนบรูปหรือหลักฐานการโอนเพื่อให้ทางร้านตรวจสอบการโอนได้เร็วขึ้น