Tag ท่อน้ำทิ้ง

Kanklin April 22, 2016

วิธีดับกลิ่นและป้องกันแบบบ้านๆ

ห้องน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญของบ้าน สมาชิกในบ้านหลายคนใช้เวลาในห้องน้ำมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลายคนพยายามเก็บธุระส่วนตัวไว้เฉพาะห้องน้ำที่บ้านเท่านั้น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าห้องน้ำที่บ้านส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยังมีแมลงสาบวิ่งวุ่น บ้านคงไม่ใช่วิมานเสียแล้ว

บทความนี้เสนอวิธีดับกลิ่นและป้องกันแมลงสาบแบบบ้านๆ ด้วยการปิดช่องทางกลิ่นแบบชั่วคราว

views: 2052 read more ⟶
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)