ปัญหากลิ่นและแมลงในห้องน้ำเป็นเรื่องกวนใจ

ห้องน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญของบ้าน สมาชิกในบ้านหลายคนใช้เวลาในห้องน้ำมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลายคนพยายามเก็บธุระส่วนตัวไว้เฉพาะห้องน้ำที่บ้านเท่านั้น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าห้องน้ำที่บ้านส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยังมีแมลงสาบวิ่งวุ่น บ้านคงไม่ใช่วิมานเสียแล้ว

วิธีดับกลิ่นและป้องกันแมลงสาบแบบบ้านๆ ด้วยการปิดช่องทางกลิ่น ถ้าเป็นโถส้วมก็ต้องมีน้ำหล่อปิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันกลิ่นที่ย้อนขึ้นมาจากบ่อเกรอะ (septic tank) ถ้าเป็นฟอร์เดรนท่อน้ำทิ้งควรปิดด้วยฟองน้ำที่ชุ่มน้ำ เมื่อต้องการใช้ห้องน้ำก็หยิบฟองน้ำออกจากฟอร์เดรน วิธีนี้สามารถป้องกันกลิ่นได้แบบชั่วคราว เม่ื่อฟองน้ำแห้งกลิ่นก็ย้อนขึ่นมาได้
สำหรับกลิ่นปัสสาวะในโถปัสสาวะชาย ลูกเหม็น หรือเปลือกมะกรูดถูกนำมาใส่ไว้เพื่อดับกลิ่นซึ่งพบเห็นได้ในโรงแรม ห้างร้าน และสถานที่ราชการต่างๆ วิธีนี้แก้ปัญหากลิ่นจากโถปัสสาวะชาย แต่ยังคงมีปัญหาแมลงสาบการปิดช่องทางกลิ่นและแมลงสาบด้วยอุปกรณ์เฉพาะ ทำจากยางซิลิโคนเนื้อดีหยืดหยุ่นสูง ทนความร้อน ทนต่อน้ำยาล้างห้องน้ำ การติดตั้งทำได้ด้วยตัวเอง ติดตั้งได้หลายตำแหน่ง ฟอร์เดรนท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า และโถปัสสาวะ

www.กันกลิ่น.com

ภัยจากการกดชักโครกที่นึกไม่ถึง
คุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เรากดชักโครกจะเกิดระอ่องของน้ำกับเชื้อโรคฟุ้งในอากาศ  ดร. ชาร์ลส์ เจอร์บา ศาสตราจารย์ทางด้านจุลชีววิทยาที่มหาวิท...
ความคุ้นเคยต่อกลิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างไม่รู้ตัว
การรับรู้กลิ่นของแต่ละคนไม่เท่ากัน การตอบสนองต่อกลิ่นขึ้นกับความไวต่อการรับรู้ซึ่งแตกต่างกัน บางคนมีความอดทนต่อกลิ่นเหม็นได้ รู้สึกชินต่อกลิ่นทำให้บาง...
Kanklin
ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหากลิ่นและแมลงในห้องน้ำ
read more ⟶
Leave a comment
Note: HTML is not translated!