ระบบบำบัดน้ำเสียแบบดังเดิมที่เรารู้จักกันดีคือระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม  ตามชื่อเลยครับ ระบบดังกล่าวประกอบด้วนบ่อปูนซีเมนต์ 2 บ่อ คือบ่อเกรอะและบ่อซึม หน้าที่ของบ่อเกรอะคือรับของเสียจากสุขภัณฑ์ภายในบ้าน ส่วนที่เป็นของแข็งหรือกากจะตกตะกอนลงด้านล่างถัง ส่วนที่เป็นน้ำเสียจะถูกส่งมาที่บ่อซึม โดยบ่อซึมจะทำหน้าที่กระจายน้ำให้ซึมออกไปตามดินที่อยู่รอบๆ  แต่ถ้าดินรอบๆ บ่อซึมเป็นดินเหนียว ยิ่งหน้าฝนดินรอบ ๆเกิดการอุ้มน้ำ หรือบริเวณลุ่มน้ำท่วมถึง แรงดันภายนอกอาจทำให้บ่อซึมระบายน้ำสู่ดินได้ยาก  เมื่อบ่อซึมไม่สามารถระบายน้ำได้ น้ำจากบ่อเกรอะจึงไม่สามารถส่งผ่านไปยังบ่อซึมได้ไม่เต็มที่ จึงเกิดปัญหาส้วมตัน กดชักโครกหรือราดน้ำไม่ลง และมีกลิ่นเหม็น  วิธีแก้เบื้องต้นคือการใช้บริการของรถสูบส้วม เพื่อทำการสูบกากของเสียจากบ่อเกรอะออกไป ปัญหาและความยุ่งยากเหล่านี้  อาจทำให้เจ้าของบ้านนึกอยากเปลี่ยนมาใช้ระบบบำบัดอีกแบบ คือ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  

ที่มารูป http://baansanruk.blogspot.com/2012/07/blog-post_616.html


ระบบบำบัดน้ำเสียสมัยใหม่หรือที่เราจะเรียกว่า septic tank   ออกเสียงว่า เซป-ติก แท้งค์ แต่คนส่วนใหญ่หรือช่างมักเรียกว่าถังแซท ถังเเซท หรือ ถังบำบัดน้ำเสีย เป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบใหม่ ถังแซทใช้หลักการ “จุลินทรีย์กำจัดกากของเสีย”  โดยกากของเสียซึ่งไหลลงสู่ถังบำบัดน้ำเสีย จะตกตะกอนอยู่ก้นถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์คอยย่อยสลาย  ทำให้ไม่มีกลิ่นเนื่องจากไม่มีตะกอนตกค้างในถังและไม่ต้องพึ่งการระบายน้ำของบ่อซึม  สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกลำเลียงไปยังปลายทางคือ ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ตัวถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินซึ่งยากต่อการดูแลรักษา เจ้าของบ้านจึงควรเลือกใช้ถังบำบัดและอุปกรณ์ ที่ทนทานมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. โดยในท้องตลาดจะมีขายถังบำบัดสำเร็จรูปทั้งแบบเติมอากาศและแบบไม่เติมอากาศ ซึ่งปกติในบ้านพักอาศัยมักใช้แบบไม่เติมอากาศ ถังแซทส่วนใหญ่ทำจากวัสดุพลาสติก PE หรือ FRP ครับ อาจจะมีเติมอากาศหรือไม่มีก็ได้ เรียกถังแซทหมดครับ


เรียบเรียงโดย
ทีมช่าง kanklin

อ้างอิง


ระบบระบายน้ำเสียจากห้องน้ำเพื่อห้องน้ำไร้กลิ่น
ระบบระบายน้ำทิ้งของบ้านมีความสำคัญมากที่มักถูกละเลยไป ถ้าได้รับการออกแบบอย่างดีแล้วปัญหากลิ่นต่างๆ จะหมดไป โดยการออกแบบระบบต้องคำนึงถึงหลัก DWN ห...
Kanklin
ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหากลิ่นและแมลงในห้องน้ำ
read more ⟶