เปรียบเทียบสินค้า


คุณสมบัติ

สินค้า

สำหรับรูขนาด

(cm)


การป้องกันกลิ่นและแมลง


การระบายน้ำ


วัสดุที่ใช้ผลิต


อายุการใช้งาน


ท่อกันกลิ่น

รุ่น Premium สแตนเลสเกรด A

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.9 - 4.6 

และรุ่น 4.5 - 5.6

ลึก 10

30 วันโดยไม่มีการใช้น้ำ ดีมาก สแตนเลสหนาเกรด A 15 ปีขึ้นไป

ท่อกันกลิ่น

รุ่น Premium สแตนเลสเกรด A

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3 - 3.8

ลึก 10

30 วันโดยไม่มีการใช้น้ำ ดี สแตนเลสหนาเกรด A 15 ปีขึ้นไป

ท่อกันกลิ่น

รุ่น Deluxe สแตนเลส

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 - 4.8

ลึก 9

30 วันโดยไม่มีการใช้น้ำ ดี สแตนเลส 10 ปีขึ้นไป

ท่อกันกลิ่น รุ่น Standard

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 - 4.2

ลึก 10

30 วันโดยไม่มีการใช้น้ำ ดี สแตนเลส ประมาณ 10 ปี

กระบอกกันกลิ่น

 เส้นผ่าศูนย์กลาง3.8 - 5.5

ลึก 14

30 วันโดยไม่มีการใช้น้ำ ปานกลาง พลาสติกอย่างดี ประมาณ 10 ปี

ซิลิโคนกันกลิ่น ระบายน้ำสองทาง

 เส้นผ่าศูนย์กลาง3.8 - 5.7

ลึก 11.2

กันกลิ่นและแมลงโดยไม่ต้องขังน้ำ ดี ซิลิโคนหนาอย่างดี ประมาณ 5 ปี

ซิลิโคนกันกลิ่น SU0002

Type A

 เส้นผ่าศูนย์กลาง3.9 - 4.5

ลึก 10

กันกลิ่นและแมลงโดยไม่ต้องขังน้ำ ดี ซิลิโคนอย่างดี 3 - 5 ปี

ซิลิโคนกันกลิ่น SU0002

Type B

 เส้นผ่าศูนย์กลาง3.9 - 4.5

ลึก 5.3

กันกลิ่นและแมลงโดยไม่ต้องขังน้ำ ปานกลาง ซิลิโคนอย่างดี 3 - 5 ปี

ซิลิโคนกันกลิ่น SU0002

Type C

 เส้นผ่าศูนย์กลาง3.5 - 3.9

ลึก 10

กันกลิ่นและแมลงโดยไม่ต้องขังน้ำ ดี ซิลิโคนอย่างดี 3 - 5 ปี

ซิลิโคนกันกลิ่น SU0002

Type D

 เส้นผ่าศูนย์กลาง2.7 - 3.4

ลึก 10

กันกลิ่นและแมลงโดยไม่ต้องขังน้ำ ปานกลาง ซิลิโคนอย่างดี 3 - 5 ปี